Multimedijalni kontakt-centar omogućava prijem i procesiranje velikog broja kontakata i funkcioniše dobro, na zadovoljstvo korisnika, što smanjuje troškove i, samim tim, povećava profit kompanije. Kontakt-centri više nisu ograničeni samo na velike institucije, već su postali uobičajeni u kompanijama i organizacijama kojima je u poslovanju važno zadovoljstvo korisnika. Shodno poslovnoj strategiji kompanije, kontakt-centri različito pristupaju komunikaciji s korisnicima, a najzastupljeniji su „inbound“ centri, koji pokrivaju odgovaranje na dolazne pozive, poštu i ostale upite po digitalnim kanalima komunikacije. Kontakt-centar, međutim, ne mora imati samo pasivnu ulogu u komunikaciji, već može služiti za proaktivno obraćanje korisnicima odlaznim kampanjama po svim kanalima komunikacije (telefon, elektronska pošta, SMS, chat, video…) ‒ „outbound“. Radi maksimalne efikasnosti, tehnologija omogućava operaterima da se uključuju u različite kampanje kroz sve dostupne kanale komunikacije (telefonske, digitalne i video), vodeći pritom računa o stvaranju što humanijih uslova za rad u samom kontakt-centru.

Portfolio kompanije Algotech sadrži širok spektar proizvoda i usluga za efikasno funkcionisanje kontakt-centra:

  • Konsalting i projektovanje;
  • Implementaciju novih telekomunikacionih rešenja za kontakt-centre;
  • Unapređenje, proširenje i modifikaciju postojećih rešenja, kako bi se povećali kapacitet i efikasnost kontakt-centara;
  • Razvoj backup i dupliciranih sistema kako bi se obezbedila najveća moguća dostupnost usluga kontakt-centra;
  • Kompletna tehnološka rešenja za usluge autsorsinga i integraciju s korisničkim informacionim sistemom;
  • Razvoj aplikacija za govorne automate, administriranje dolaznih/odlaznih kampanja, izveštavanje, kao i razvoj rešenja prilagođenih potrebama korisnika;
  • 24/7 podršku i održavanje;
  • Osnovnu i naprednu obuku.

Algotech sarađuje s vodećim svetskim proizvođačima telekomunikacionih tehnologija (Avaya, Cisco, Nice, Altitude, Teleopti…), kako bi obezbedio visokokvalitetna rešenja u ovoj oblasti. Standardni proizvodi koje nudimo mogu se prilagođavati specifičnim zahtevima naših klijenata, a moguć je i razvoj rešenja po zahtevu.

Povežite se sa nama

Prijavite se na newsletter

Vaš e-mail neće biti zloupotrebljen

Kontakt

Adresa: 11030 Beograd, Požeška 60, Srbija
Telefon: +381 11 353 7600
Faks: +381 11 353 7601
E-mail: info@algotech.rs

 

 

      

Copyright © 2017, Algotech
Nahoru