Lako dostupna i raspoloživa komunikacija ključni je faktor uspeha u današnjem izuzetno konkurentnom poslovnom svetu. Savremeni sistem telekomunikacija ne počiva više samo na osnovnim stubovima komunikacije (kao što su komunikaciona oprema, uređaji i dostupnost veza), već i na primenjivosti te komunikacije. Razvoj analogne i digitalne telefonije, bežičnih i VoIP tehnologija optimizovao je metode komunikacije koje se danas koriste. IP telefonija, koja se danas smatra standardom, omogućila je uštedu prilikom izgradnje sistema, smanjenje cene telefonskih poziva i stvaranje fleksibilnih kancelarija (npr. rad od kuće), olakšala je formiranje rezervnih rešenja na alternativnim lokacijama, i što je najvažnije, obezbedila nam je osnov za primenu novih rešenja koja su promenila i menjaju kulturu poslovne komunikacije.

Integrisane komunikacije (UC) predstavljaju korak napred u razvoju komunikacije u svetu, odnosno sistem komunikacije usredsređen na čoveka. To praktično znači da nije važno da jedan određeni telefonski broj bude dostupan, već da osoba koja poseduje taj broj telefona može biti dostupna bez obzira na to da li je kraj telefona, sedi za kompjuterom, radi na terenu ili putuje do posla. Danas čovek više ne uspostavlja kontakt samo putem fiksnog telefona, već to može i putem mobilnog telefona, elektronske pošte, SMS-a, itd. Sve ove metode čine komunikaciju efikasnijom – povećavaju dostupnost i čine fleksibilnijim vreme kada se sa osobom može stupiti u kontakt. Rezultat su veća produktivnost zaposlenih, jednostavniji poslovni proces i zadovoljstvo korisnika.

Prednosti:

  • Veća produktivnost zaposlenih (dostupnost van poslovnih prostorija, dostupnost u inostranstvu, rad od kuće…);
  • Manji troškovi poslovanja;
  • Maksimalana dostupnost zahvaljujući korišćenju različitih kanala komunikacije;
  • Kontinuitet poslovanja – mogućnost komunikacije u hitnim slučajevima i tokom nesreća ili nepogoda;
  • Kraće vreme reakcije, na veće zadovoljstvo korisnika;
  • Manji troškovi održavanja.

Kompanija Algotech nudi:

  • Implementaciju telekomunikacionih rešenja sa UC podrškom;
  • Unapređenje vašeg trenutnog telekomunikacionog sistema dodavanjem primenjivih UC proizvoda;
  • Usluge profesionalnog servisiranja i integraciju aplikacija za komunikaciju u korisnički informacioni sistem;
  • Održavanje i servisiranje UC rešenja.

Povežite se sa nama

Prijavite se na newsletter

Vaš e-mail neće biti zloupotrebljen

Kontakt

Adresa: 11030 Beograd, Požeška 60, Srbija
Telefon: +381 11 353 7600
Faks: +381 11 353 7601
E-mail: info@algotech.rs

 

 

      

Copyright © 2017, Algotech
Nahoru