Naša kompanija nudi širok portfolio poslovnih rešenja i usluga. Mi razumemo i poštujemo činjenicu da svaki korisnik ima svoje specifične zahteve, svoja poslovna rešenja prilagođavamo svojim klijentima, i oni imaju slobodu da izaberu nivo usluge koji žele, a koji će zadovoljiti njihove trenutne potrebe.

Relevantna i ažurna informacija uslov je da se smanji rizik od pogrešno donete poslovne odluke menadžmenta. Naša rešenja optimizuju informacije za vaše strateške, taktičke, ali i operativne odluke. Takođe, unapređuju efikasnost poslovnog procesa, postavljaju pravilne tokove komunikacija, povećavaju produktivnost, te unapređuju kompletno poslovanje.

Algotech poslovna rešenja vezana su za:

  • Implementaciju
  • Konsalting
  • Obuku
  • Servisnu podršku
  • Lokalizaciju
  • Reviziju informacionih sistema i
  • Rešenja iz Clouda.

Povežite se sa nama

Prijavite se na newsletter

Vaš e-mail neće biti zloupotrebljen

Kontakt

Adresa: 11030 Beograd, Požeška 60, Srbija
Telefon: +381 11 353 7600
Faks: +381 11 353 7601
E-mail: info@algotech.rs

 

 

      

Copyright © 2017, Algotech
Nahoru